วิธีแสดงภาพจากไฟล์ใน Firebase Storage

Ask by Save Pongsiri 2 years ago

ต้องตั้งค่าให้ไฟล์นั้นไม่มี acl และเป็น PUBLICREAD 

$object = $storage->getBucket()->object('test.jpg');
$object->update(
    ['acl' => []],
    ['predefinedAcl' => 'PUBLICREAD']
);0 Replies


Your Reply