วิธีรีโมทเพื่อเชื่อมต่อ MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu

Ask by Save Pongsiri 1 year ago

ตั้งค่า MySQL บน Ubuntu Server ก่อน

เข้าไปแก้ไขไฟล์ mysqld.conf

sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.conf

หาบรรทัดที่เขียนว่า bind-address  = 127.0.0.1 แล้วเปลี่ยน IP เป็น 0.0.0.0

...
bind-address            = 0.0.0.0
...

เสร็จแล้วให้รีสตาร์ท mysql service ใหม่

sudo systemctl restart mysql


ตั้งสิทธ์ของ User

จากนั้นล็อคอินเข้า MySQL ด้วย root แล้วทำการให้สิทธ์ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงจากโฮสภายนอกได้ (%) ด้วยคำสั่งด้านล่างนี้ 

GRANT ALL ON <ชื่อฐานข้อมูล>.* TO <ชื่อผู้ใช้>@<ip ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์> IDENTIFIED BY 'รหัสผ่านของผู้ใช้';

ถ้าต้องการ grant ทุกฐานข้อมูลก็แค่ ใส่ * ตัวเดียวครับ0 Replies


Your Reply