เปลี่ยน Remote URLs ของ git repo ด้วยคำสั่ง Command line

Ask by Save Pongsiri 2 years ago

1. เปิด Terminal บน Mac หรือ cmd บน windows

2. เข้าไปที่ไดเรคทอรี่ของ git repo ที่ต้องการ

3. ตรวจสอบดูว่าตอนนี้มี URL อะไรอยู่บ้าง

git remote -v

4. เปลี่ยนเป็น URL ใหม่ด้วยคำสั่ง git remote set-url 

git remote set-url origin https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git

5. ตรวจสอบดูอีกครั้งว่า URL เปลี่ยนไปแล้วหรือยัง git remote -v0 Replies


Your Reply