เปลี่ยน Remote URLs ของ git repo ด้วยคำสั่ง Command line

Ask by Save Pongsiri 11 months ago

1. เปิด Terminal บน Mac หรือ cmd บน windows

2. เข้าไปที่ไดเรคทอรี่ของ git repo ที่ต้องการ

3. ตรวจสอบดูว่าตอนนี้มี URL อะไรอยู่บ้าง

git remote -v

4. เปลี่ยนเป็น URL ใหม่ด้วยคำสั่ง git remote set-url 

git remote set-url origin https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git

5. ตรวจสอบดูอีกครั้งว่า URL เปลี่ยนไปแล้วหรือยัง git remote -v0 Replies


Your Reply