วิธีสร้าง Git Repo จาก Local ไปยัง Remote ด้วย Command line

Ask by Save Pongsiri 2 years ago

cd เข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจค

cd ~/your-project-folder

สร้าง git repo ขึ้นมาก่อนด้วยคำสั่ง

git init

stage ไฟล์ทั้งหมดเพื่อจะส่งไปยัง remote

git add .

(ถ้าใครจะเอาบางไฟล์ก็ให้เลือก add ทีละไฟล์ก็เปลี่ยน . เป็นชื่อไฟล์หรือ * เอานะครับ)

Commit ไฟล์ชุดแรกที่ Stage เอาไว้ ตั้งชื่อตามต้องการเลย

git commit -m "Initial commit"

สร้าง Remote repo และเพิ่มไว้ในตั้งค่าไว้เพื่อใช้ push ต่อไป

git remote add origin [email protected]:your-username/your-repository.git

สุดท้ายก็ push ไฟล์ที่ Commit ไว้ไปยัง Remote ครับ

git push -u origin master

(มันจะถาม username กับ password ก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับ)

ลอง login เข้าไปดูที่ Git Remote ของเรา ก็จะเจอ Repo ใหม่ที่พึ่งเราสร้างจาก Local เป็นที่เรียบร้อย

Image0 Replies


Your Reply