วิธีแก้ปัญหา SoftException writable by group

Ask by Save Pongsiri 2 years ago

สำหรับใครที่ใช้ centos แล้วอัพเว็บขึ้นด้วย git พอ cloneโปรเจคมาแล้วปรากฎว่าเว็บรันไม่ได้ขึ้น internal error 500 ลองเข้าไปเช็ค error log เจอข้อความแบบนี้
SoftException in Application.cpp:256: File "/home/username/public_html/index.php" is writeable by group

วิธีแก้คือ
1. แก้ไขไฟล์ ~/.bash_profile เพิ่มบรรทัดนี้ลงไป

umask 022

2. เปลี่ยน permission ให้กับทุกไฟล์และโฟลเดอร์เป็น 755

chmod -R 755
0 Replies


Your Reply