วิธีเซ็ต .htaccess เมื่ออัพ laravel ขึ้น cPanel

Ask by Save Pongsiri 1 year ago

cPanel ใช้ apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วดังนั้นแก้ไขไฟล์ .htaccess

RewriteEngine On
Options +FollowSymLinks
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]0 Replies


Your Reply