วิธีเพิ่มคำสั่ง laravel ใน terminal

Ask by Save Pongsiri 2 years ago

1. เปิด terminal แล้วรันคำสั่งแก้ไขไฟล์ .bash_profile

nano ~/.bash_profile

2. แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ลงไป

export PATH="~/.composer/vendor/bin:$PATH"

3. กด control + x และพิมพ์ y เพื่อบันทึก

4. ปิดและเปิด Terminal ใหม่ ก็จะให้คำสั่ง laravel ได้แล้วครับ

laravel new yourprojectname0 Replies


Your Reply