วิธีรัน serve ของ laravel ให้เครื่องอื่นเปิดดูได้

Ask by Save Pongsiri 2 years ago
sudo php artisan serve --host 192.168.1.101 --port 800 Replies


Your Reply