คำสั่งเพิ่ม directory ลงใน system path บน macOS

Ask by Save Pongsiri 1 year ago
export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin0 Replies


Your Reply