คำสั่งเพิ่ม directory ลงใน system path บน macOS

Ask by Save Pongsiri 2 years ago
export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin0 Replies


Your Reply