วิธีเปิดโปรแกรม VS Code ด้วยคำสั่ง code ใน terminal

Ask by Save Pongsiri 1 year ago

1. เปิด Command Palette (Shift+Command+P) ในโปรแกรม VS Code
2. พิมพ์คำว่า shell command แล้วเลือกคำสั่ง Shell Command: Install 'code' command in PATH

3. เสร็จแล้วลองเปิด Terminal ขึ้นมาแล้ว cd เข้าไปใน path ของโปรเจคของเราแล้วพิมพ์สั่ง code . เพื่อเปิดใน VS Code ครับ
0 Replies


Your Reply