เปิดโหมด Debug ใน wordpress

Ask by Save Pongsiri 1 year ago

ตั้งค่าที่ไฟล์ wp-config.php

define('WP_DEBUG', true);0 Replies


Your Reply