แก้ปัญหา [WARN] ionic.project file found in ... please rename it to ionic.config.json, or your project directory will not be detected!

Ask by Save Pongsiri 10 months ago

1. เปลี่ยนชื่อไฟล์ "ionic.project" เป็น "ionic.config.json"
2. รันคำสั่ง update

ionic lib update0 Replies


Your Reply