แก้ปัญหา [WARN] ionic.project file found in ... please rename it to ionic.config.json, or your project directory will not be detected!

Ask by Save Pongsiri 1 year ago

1. เปลี่ยนชื่อไฟล์ "ionic.project" เป็น "ionic.config.json"
2. รันคำสั่ง update

ionic lib update0 Replies


Your Reply