แก้ปัญหา TypeError: AppScripts.serve is not a function

Ask by Save Pongsiri 1 year ago

สำหรับใครที่รัน ionic serve แล้วเจอ error แบบนี้

TypeError: AppScripts.serve is not a function
    at /usr/local/lib/node_modules/ionic/node_modules/@ionic/cli-utils/lib/ionic-angular/serve.js:18:43
    at Generator.next (<anonymous>)
    at fulfilled (/usr/local/lib/node_modules/ionic/node_modules/tslib/tslib.js:104:62)
    at <anonymous>

วิธีแก้คือให้ติดตั้ง app-scripts เวอร์ชั่นล่าสุด

npm install --save-dev @ionic/[email protected]
0 Replies


Your Reply