วิธี redirect ด้วย JavaScript?

Ask by Save Pongsiri 1 year ago
window.location = "http://www.yoururl.com";0 Replies


Your Reply