วิธีเข้ารหัส URL ที่มีภาษาไทยหรืออักขระพิเศษ

Ask by Save Pongsiri 2 years ago

ใช้ฟังก์ชั่นที่มีให้อยู่แล้วของแต่ละภาษาที่เขียนได้เลยครับ

JavaScript ใช้ฟังก์ชั่น encodeURI()
PHP ใช้ฟังก์ชั่น rawurlencode()
ASP ให้ฟังก์ชั่น URLEncode()0 Replies


Your Reply