ติดตั้ง IIS server ผ่าน Windows PowerShell ง่ายๆ

Ask by Panachai Meetun 2 years ago

ลง iis server แบบง่ายๆ คำสั่ง ดังนี้

1.Import-Module ServerManager
2.Add-WindowsFeature as-net-framework
3.servermanagercmd -install web-server -allsubfeatures

( รอให้โปรแกรมโหลดเสร็จ )

4.exit ออกจาก Windows PowerShell  เป็นอันเสร็จ

Image0 Replies


Your Reply