การ SHRINK DATABASE หรือ การลดขนาดฐานข้อมูล SQL

Ask by Panachai Meetun 2 years ago

โดยปกติเมื่อ Database SQL ถูกใช้งานจะเก็บ log ข้อมูลการใช้งานเอาไว้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เปลืองเนื้อที่ Harddisk มีวิธี Shrink Database ดังนี้

คลิกเปิดโปรแกรม Start->Microsoft SQL Server 2008 R2->SQL Server Management Studio


ป้อนข้อมูลผู้ใช้งาน และ คลิก Connect 


คลิกขวาเลือก Database->Tasks->Shrink->Database


คลิก OK


คลิก OK

สามารถลดขนาดให้เล็กลงได้ง่ายมาก และประหยัดเนื้อที่ด้วย


Image0 Replies


Your Reply