ติดตั้ง MariaDB บท macOS ด้วย Homebrew

1 year ago ◦ 2,364 Views

ติดตั้ง MariaDB บท macOS ด้วย Homebrew

หลังจากที่เรามี homebrew อยู่ใน macOS ของเราแล้ว, ก็เริ่มต้นติดตั้ง MariaDB ด้วยคำสั่ง

brew install mariadb

จากนั้นก็สั่ง start 

mysql.server start

ถ้าต้องการให้ start อัตโนมัติ ใช้คำสั่งนี้แทน (กรณีที่ต้องการ stop หรือ restart ก็ให้เปลี่ยนที่คำสั่งด้านล่างได้เลย)

brew services start mariadb

หลังจาก start เสร็จแล้วก็สามารถเข้าใช้งานด้วย user เริ่มต้นคือ root 

mysql -u root


#macos #mysql #homebrew #mariadb

View count: 2,364
  • avatar
  • Save Pongsiri ศิลปินด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ มีเป้าหมายคือพัฒนาตัวเองให้ยืดหยุ่นที่สุด ชอบความเรียบง่าย,ดนตรี,กีฬา และแมว