background

ประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1 year ago ◦ 5,232 Views

ประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ท่านรู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุนบันนี้

จำเเนกประเภทออกเป็นยุคสมัยได้ดังนี้ 

1.ยุคเเรก1G

คือยุคบุกเบิกของโทรศัพท์ซึ่งใช้สัญญาน Analog เเบ่งออกเป็นหลายๆช่องสามารถใช้งานทางด้าน Voice ได้เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้บริการประเภทอื่น


2.ยุค2G

เปลี่ยนเป็นระบบใหม่ที่มีชื่อว่า digital  ซึ่งจะมีข้อดีคือสามารทำให้ผู้ใช้สามารใช้งานได้นอกเหนือจากบริการเสียยงทำให้ยุค2Gนี้เป็นยุคเฟื่องฟูของโทรศัพทืมือถือ เเละการเริ้มใช้งานข้อมูลที่หนักทำให้เกิดบริการอื่นๆตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นDownload Ringtone Wallpaper Graphic ต่างๆ แต่บริการในยุคนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังอยู่ในระดับต่ำ


3.ยุค2.5G

ยุคนี้คือยุคที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง 2G และ 3G ซึ่งก็คือยุค 2.5G ซึ่งก็คือจะมีการนำเข้าระบบ Gprs (General Packet Radio Service) ซึ่งระบบนี้มีความเร็วในการใช้ข้อมูลสูงขึ้นทำให้รองรับกับการใช้งานมากขึ้น สามารส่งข้อมูลได้เร็วถึง 115 kbps เเต่ข้อมูลของ Gprs จริงจะถูกจำกัดให้ใช้งานอยู่ที่ 40 kbpb ซึ่งเป็นยุคเริ้มต้นของการเริ่มต้นการใช้งานข้อมูลมากขึ้น

4.ยุค2.75G

คือยุคที่ต่อเนื่องมาจาก GPRS แต่จะมีการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น และเรียกเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลว่า EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) ซึ่งจะมีความเร็วมากกว่า GPRS ประมาณ 3 เท่า หรือมีความเร็วสูงสุดประมาณ 384 kbps แต่มีความเร็วในการใช้งานจริงประมาณ 80-100 kbps

5.ยุค 3G

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการรับส่งข้อมูล และเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สาย (Wireless) ที่ความเร็วที่สูงกว่ายุค 2.75G นอกจากนี้ 3G ยังสามารถให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น (Application) รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น เช่น การรับส่ง File ที่มีขนาดใหญ่ การใช้บริการ Video/Call Conference ดาวน์โหลดเพลง ชมภาพยนตร์แบบสั้นๆ ดู TV Streaming ต่างๆได้

#mobile

View count: 5,232
  • avatar
  • Mos Pongsatorn ด้วยความชอบด้านมือถือของผู้เขียนจึงชอบจะมาเเบ่งปันให้ความรู้กับทุกๆท่าน