background

Thaitrade.com คืออะไร

◦ 1,084 Views

Thaitrade.com คืออะไร

Thaitrade.com คืออะไร

Thaitrade.com คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าส่งออกไทยโดยมีจุดมุ่งหมายตั้งต้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์รูปแบบการค้าแบบ B2B (ฺBusiness to Business) 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ช่วยผลักดันให้ SME ไทยมีความเข้มแข็งในการแข่งขันมากขึ้น โดยริเริ่มโครงการเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ Thaitrade.com มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทย ในการนำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังการันตีความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อด้วยการตรวจสอบสมาชิกผู้ขายโดยภาครัฐอีกด้วย


ปัจจุบันพฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การสั่งสินค้าสินค้ามีปริมาณลดลง (Small Order) และต้องการความสะดวก รวดเร็วทั้งเรื่องวิธีการสั่งซื้อ การชำระเงิน และสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  Thaitrade.com  สามารถรองรับการสั่งซื้อในปริมาณไม่มาก (Small Lot Order) โดยให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งระบบชำระเงินออนไลน์ และการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้ซื้อทั่วโลกที่เรียกว่า Thaitrade.com SOOK (Small Order OK)  ”


Thaitrade.com พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อยกระดับการค้าออนไลน์ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม จุดหมายเพื่อให้เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศเพื่อการซื้อขายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร รวมทั้งผนึกกำลังระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการ e-Commerce ไทย และส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลของสินค้าไทยและยังรองรับการเติบโตของ Big Data ในปัจจุบันอีกด้วย


บริการใหม่ที่ Thaitrade.com เพิ่มเติมเข้ามานั้นคือ “Thaitrade Shop” ซึ่งเป็นบริการส่งเสริมการขายในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ภายในประเทศ โดยมีการรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยรายย่อย มาให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรโดยตรง มีระบบรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทุกธนาคาร และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในไทย ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด SCG Express Ninja Skootar และ Alpha นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีการรวบรวม e-Marketplaces ต่างๆ ของไทยในลักษณะ Featured Store เพื่อให้ง่ายต่อผู้ซื้อในการค้นหาสินค้าต่างๆ ภายในคลิกเดียว และสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการส่งออกสินค้าในต่างประเทศ ก็สามารถพัฒนาตัวเองและต่อยอดไปสู่การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศภายใต้เว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งรองรับทั้งการขายสินค้าแบบ B2B และ B2C อย่างครบวงจรนั่นเอง


สรุปง่ายๆ คือเว็บไซต์ Thaitrade.com นั้นจะแยกเว็บไซต์ออกเป็น 3 เว็บไซต์ด้วยกันประกอบไปด้วย 


1. Thaitrade.com ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ B2B e-Marketplace ขายส่งระหว่างประเทศ ที่มาพร้อมบริการใหม่ e-Quotation และ Instant Sourcing Service


2. Thaitrade SOOK (Small Order Ok) ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ B2C e-Marketplace ขายปลีกระหว่างประเทศ


3. Thaitrade Shop ช้อปครบจบในคลิกเดียว B2C e-Marketplace ซื้อขายภายในประเทศไทย ที่จะรองรับการชำระเงินออนไลน์ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อการขนส่งภายในประเทศ รวมถึงการเป็น Gateway ให้ e-Marketplace ทั้งของภาครัฐและเอกชนของไทย มาเชื่อมต่อระบบการค้นหาสินค้า เพื่อส่งข้อมูลสินค้ามาแสดงผลบน Thaitrade Shop#onlinemarketing #digitalmarketing

View count: 1,084
  • avatar
  • Witthawat Mulasiwa